Wypominki roczne 2023/2024

przed godz. 08.00

+ Natalia i Władysław oraz zm. z rodz. Gralaków ; ks. Józef Perlak;

+ Bronisława () i Bronisław oraz zmarli z rodz. Arkitów; Bernard Kromkowski;

+ Dariusz Marchewka, Stefania i Zbigniew Kotarba;

+ Robert Garbaliński;

+ Irena i Władysław Żak, Anna i Piotr, Edmund, zm. z rodz.: Żak, Kochanowskich oraz Kędziów, Jan, Franciszka i Anna, Tomasz, Ks. Ryszard, Ks. Władysłąw, Ks. Franciszek, Ks. Albin, Ks. Tadeusz, Ks. Jerzy oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Krzysztof i Stefan Urbańscy, Tadeusz Urbański, Cecylia i Antoni Bugaj, Antonina () i Tadeusz Urbańscy, Zofia i Stanisław Rzetelscy, Marianna, Walentyna, Stefania () Urbańskie, Natalia i Lucjan Urbańscy;

+ Andrzej Grędziak, Helena i Feliks Rojewscy;

+ Janina i Czesłąw Wasiak oraz zm. z rodz. Wasiaków i Kowalskich; Marian Świerczyński i jego rodzice;

+ Marek Jeziorski, Marianna i Jerzy Kowalczyk, Sławomir Kowalczyk;

+ Dariusz Moszczyński, Jan Soska, Edward Zdanowski;

+ Zbigniew Gałązka;

+ Stanisława () Bałazy, Jan Nowak, Krystyna i Teodor Sobieccy;

+ Helena i Wincenty Frankowscy, Antoni i Józefa Reszko, Jan i Krystyna Reszko, Helena Madjar;

+ Jerzy, Stefania i Tadeusz Brzezińscy, Wincenty, Joanna i Zdzisław Dębeccy, Adamina (), Kazimierz, Karol Szczepaniak oraz za dziadków Kuciapskch i Dębeckich;

+ Bożena i Zdzisław Dąbczak;

+ Agnieszka Towalski, Janina i Tadeusz Towalski, Jan Tyl, Józefa i Adolf Głowaccy;

+ Jan, Jerzy i Henryk Słoma;

+ Kazimierz Chojnacki, Władysław, Helena i Józef Felinak;

+ Wiesław Gałecki;

+ Tadeusz, Pelagia I Teofila () Michalscy;

+ Jadwiga i Józef Stępniak, Krystyna i Stanisław Włodarczyk;

+ Jan i Sławomir Jędrzejczak;

+ Alicja, Zygmunt i Jan Szymańscy oraz zm. z rodz. Szymańskich;

+ Jan Kłys;

+ Józefa (), Zbigniew, Kazimierz Dębscy;

+ Zm. z rodz. Wilkowskich;

+ Zdzisław Smuczyński;

+ Jadwiga Podolak, Danuta Komorowska;

+ Jan Zarosa oraz zm. z rodz. Zarosów, Dziurów, Zawiszów i Mazurków;

+ Adam, Maria Bednarek oraz zm. z rodz. Bednarek oraz Urbańskich;

+ Czesława () i Jan, Helena Zalas oaz dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Piotr, Stefania (), Zygmunt Witkowscy; Adam, Helena, Jakub, Julian, Jan Dominikowscy; Genowefa Sztupecka; Teodor, Władzia, Stanisław, Józef Motylińscy, Edward Dominikowski, Zofia i Marian Kulesza; Wiesław, Mariola, Andrzej Rumińscy; Ks. Jan Rogulski; zm. z rodz. Złotowskich, Kubeckich i Żetelskich;

+Anna, Andrzej, Mariusz Stępniak;

+Zm. z rodz.: Pomianów, Skowrońskich, Janinę Bućko oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+Irena, Henryk Jatczak, Edmund Witkowski;

+Tadeusz, Helena, Mirosława (), Franciszek, Stanisława () Misztal; Brygida i Władysław Pisera;

+Józefa () i Jan Makowscy, Anastazja i Stanisław Król, Wiktoria Król, Janina I Roman Lasota, Genowefa Urbańska, Grzegorz Klimczak, Dariusz Urbański, Marianna i Wawrzyniec Kamińscy, Małgorzata Kokosicka, Michał Lasota oraz Teresa Florczak z mężem;

+Stanisława (), Ignacy, Eugeniusz, Stefania Tuzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Anna, Michał, Mikołaj, Józef, Piotr, Włodzimierz, Elżbieta, Janina Hadziewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+Sabina i Bolesław Podemscy; Feliksa i Zygmunt Olesińscy oraz zmarli z  rodz. Olesińskich;

+Tadeusz Zieliński i jego rodzice; rodzice Dobrowolscy;

+zm. z rodz. Sienkiewiczów, Maksimowskich, Wróblewskich, Maria Bylo;

+Władysław Łatecki, zm. z rodz. Łateckich i Krukowskich;

+Janina i Mieczysław Nalberczyk, zm. córka Urszula; Władysława () i Franciszek Marciniak i zmarłe dzieci.

+Bogdan Bugajewski, Grzegorz, Leszek, Józef Rosiak; zm. z rodz. Bugajewskich, Rosiakiów oraz Milczarków;

+Antonina (), Tadeusz Bednarek, zm. z rodz. Bednarek; Ewa i Franciszek Kret, zm. z rodz. Kret; Kazimierz Okupski oraz zm. z rodz. Okupskich;

+Lucjan i Stanisława () Smok; Janina i Władysław Paluszkiewicz; Krystyna i Włodzimierz Radzimierscy; Anna i Stanisław Dominiak;

+Zofia, Antoni, Piotr Michalscy; Wanda, Wacław Jaros;

+Janina i Kazimierz Wojnarowscy;

+ Janina i Stefan Szkup;

+Stanisława () Zaręba; Maryla i Włodzimierz Urbańscy; Jolanta Wiśniewska; Henryk i Leszek Zaręba; Kamil Pawlica;

+Zuzanna Siedlecka i jej rodzice; Rodziców Siedleckich z dziećmi;

+Marcin Chrzanowski;

+Genowefa Brzezińska; Ewa i Apolinary Dymczak; Bronisława () i Władysław Dymczak; Aniela i Wacław Jaworscy;

+ Henryk, Marta, Stanisław Rojewscy; Marianna i Stefan Stępniak;

+Marianna i Wacław Baranowscy; Regina i Kazimierz Kacprzak;

+Zbigniew Urban, Zdzisław Zathey, Leszek Gorczyca, Jarosław Bartoszko, Zdzisław Montusiewicz, Ryszard Ozimek;

+Henryka () i Bolesław Miklas; Jan, Jadwiga, Antoni Bokuniewicz; Danuta Łuczak;

+Ireneusz, Przemek, Sylwester Miklas;

+za zm. z rodz. Melków, Bieleckich, Reńdów i Krzewickich; za księży: Rudnickiego, Makowskiego, Latonia i Klimińskiego;

+Daniela () i Michał Petrykowscy, rodzice: Kusiak i Petrykowscy;

+Stefania (), Paweł, Krzysztof, Władysław, Stanisław Sęczkowscy; Ewa, Władysław, Marianna Czajkowscy;

+Marek Kołodziejski; Adam, Barbara, Andrzej Dałek; Marianna () i Szczepan Tybuś; Helena i Franciszek Kołodziejscy;

+Jadwiga i Bogdan Rajscy;

+Ks. Stanisław Zarosa

+Jerzy Pietrzak; Henryk, Leokadia, Jerzy Matynka; zm. z rodz. Pietrzaków, Matynków, Rzegockich, Bińkowskich oraz Żmijewskich;

+Wiktoria, Teofil Jasińscy; Katarzyna, Wawrzyniec Chmielewscy; Jan, Stanisław Markiewicz;

+Mariola Urbańska, Helena () i Stefan Olczak; dziadków Olczaków i Galickich;

+Danuta Kubicka; Krystyna i Leon Szumińscy; dziadków Jedrzejczaków i Warszawskich;

+Jarosław Agacki;

+Halina, Kazimierz Wielgosz; Lucyna, Tadeusz, ks. Roman Zarzyccy; zm. z rodz.: Hucdik, Kicińskich, Bajura, Sulej, Dybciak; dziadków: Wielgosz, Hudzik, Zarzyckich oraz Sosnowskich;

+Lucyna, Stanisław Szewczyk, Zofia, Eugeniusz Szewczuk, Maciej Szewczyk; Franciszka () i Franciszek Szewczyk; Anna i Bogdan Radecki; Maria i Stanisław Kwiatkowscy;

+ Janina i Bolesław Stolińscy;

+ Jerzy Szumiński, Helena Olesińska;

+Jarosław Karczewski, Stanisław i Henryk Lewandowscy; Krystyna Sergiel

+Anna i Józef Katarzyńscy; Lucyna i Zbigniew Błaszczyk; Jerzy i Józef Błaszczyk; Alicja i Jerzy Górscy; Władysława () i Antoni Wolińscy; Marianna (), Tomasz i Ignacy Siejka; Władysława () i Franciszek Gałczyńscy;

+Anna i Edward Wujkowscy, Grażyna Sielicka;

+Stanisław, Agnieszka Pietrzak; Janina i Edward Kacalak;

+ Henryk Szałkowski;

+ Anna i Janusz Zagórowscy;

+Zofia i Marian Wiśniewscy; Janina, Michał, Stanisław, Mieczysław Banasiak oraz zm. z rodz. Rzetelskich;

 

 

 

 

 

 

Wypominki roczne 2023/2024

przed godz. 10.00

+ Józef, Stefania Milczak, Sylwester, Stanisława (), Jerzy, Sylwester Jóźwiak;

+ Danuta i Józef Kartowscy, Stanisław Listwoń, Zofia Andrzejewska, Teresa, Stanisław, Tomasz Mazurek;

+ Krystyna Markowska, Dominik Wiciński; Aniela, Jan Jurkowscy, Teresa, Leszek Karczewscy;

+ Anna i Stanisław Pasińscy, Jadwiga, Teresa, Stanisław Pasińscy, dziadków Pasińskich i Puśnik;

+ Zofia i Władysław Urbańscy, Edward Andrzejak i zm. rodzice;

+ Michał Strugarek, Jadwiga i Stanisław Strugarek;

+ Stanisław i Władysława () Wiśniewscy;

+ Władysław Kędziora oraz zm. z rodz. Kubczaków i Kalinowskich;

+ Zofia i Bolesław Jabłonowscy, Sławomir Jabłonowski, Bolesława () Lemańska i Jan Skotowski;

+ Helena, Tadeusz, Bronisława (), Paweł Stolarscy, Elżbieta Kicińska oraz zm. z rodz. Kicińskich; Maria, Henryk, Marek Skrzeczkowscy; Rozalia, Józef, Mieczysław Szustowicz, Jadwiga i Antoni oraz zm. z rodz. Wójcików; Anna Ogładzińska; Barbara, Władysław, Mirosław oraz zm. z rodz. Walczaków; Wanda Sitarz oraz zm. z rodz.; Feliks Kowalski oraz zm. z rodz.; Leszek Ciszewski, Jerzy Mikołajczyk, Teresa Antczak, Jacek Ciszewski, Roman Wilamowski, Mariusz Komorowski, Anna Gallus, Danusia;

+ Zenon, Jan, Małgorzata Siuda, Jadwiga i Franciszek Stańdo;

+zm. z rodz. Mordzaków, Kazimierza, Lucynę, Wiesława, Jana, Dariusza; zm. z rodz. Szcześniaków Marianne i Ryszarda;

+ Daniela () i Marian Tomczyk, Krzysztof Mordzak;

+Halina, Stanisław, Jan, Antonina, Tadeusz, Mieczysława (), Beata i pozostałe dzieci;

+Maria Sroczyńska, Zofia Kwiatkowska;

+Maria i Stefan Kazimierczak; Franciszka () i Eugeniusz Kazimierczak; Jadwiga i Mieczysław Janiccy; Barbara i Stanisław Janiccy;

+zm. z rodz.: Błaszczyków, Jędrzejczaków i Zubrzaków:

+Jadwiga i Stanisław Stokfisz;

+Stanisław, Stefania, Paweł, Barbara Wojda; Alojzy, Irena, Henryk Jolanta Madalińscy oraz zm. z rodz.: Wojdów i Madalińskich;

+Gabriela () i Adolf Staniszewscy; Zofia, Teresa, Jan, Ryszard Olesińscy;

+Jadwiga i Daniel Zajdlic; zm z rodz. Zajdliców, Dołęgowskich, Tatarów, Sztuczków, Wawrzyńczaków, Ciechalskich; Wacław Borowiak, Albin Galasa, Marcin Kozak oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+Stanisława () i Adam Sztuczka, Leokadia i Wojciech Tatar oraz zm. z rodz.: Urbańskich, Wawrzyńczaków, Miziołków, Dębickich, Pawłowskich, Zajdliców;

+Tadeusz, Irena, Bolesław Gałązcy;

+Józef i Kazimiera () Gajewicz; Piotr i Marianna Gajewicz; Jarosław i Beata Gajewicz oraz Adam Bielski;

+Helena, Władysław, Jan, Aleksander Koza; Aniela, Franciszek, Mirosław, Jan, Marek Genowefa Nowak; Agnieszka i zm. z rodz.: Woźniaków, Ewa Podlaska, Leszek Majchrzak oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+zm. z rodz. Oszczyków, Kazimierczaków, Pilichowskich, Witkowskich;

+Marianna i Tadeusz Wasiak oraz zm. z rodz.: Wasiaków, Kardackich, Kochelaków, Zapałowskich; dusze w czyśćcu cierpiące;

+Hanna i Ryszard Kowalscy;

+Teresa Ryś;

+Adam, Weronika Moszczyńscy; Marianna i Karol Modrzejewscy; Krzysztof Tomaszewski;

+Krystyna Cybułka, Regina i Józef Sobczak;

+Irena, Antoni Bloch:

+Kamil Wasiak;

+ Eugeniusz Kowalik, zm. z rodz. Kowalik, Weronika i Stanisław Łukasiak;

+ Stanisława () i Franciszek Bloch;

+Stanisława () i Jan Przybysz; Ryszard i Zbigniew Dąbrowscy; Wacław i Janina Dąbrowscy;

+Jadwiga i Dariusz Zabłoccy; Zofia i Stanisław Arkita; Józef, Halina, Henryk, Maria, Szczepan Słomczewscy;

+Andrzej i Grażyna Dawidowicz;

+ dusze w czyśćcu cierpiące;

+Zdzisław i Teresa Zwolińscy;

+ Stanisława () i Stanisław Lesyng i Marek Pawłowski;

+Grzegorz, Janina i Tadeusz Jaszczak;

+Stanisław Stanisławski, Weronika i Władysław Foks;

+Józefa () i Franciszek Kujawscy; Stanisław i Michał Staszyńscy; Antoni i Franciszka () Barańscy;

+Marianna, Józef, Paweł, Darek Karbowy; Janina Sachs; Elżbieta i Jerzy Korzekwa; Genowefa i Walenty Kaszubowscy;

+Janina i Władysław Grabscy; Bronisława () i Stanisław Grabscy; Maria i Eugeniusz Przygoccy;

+Janina i Czesław Olczakowie; Józef Olczak, Bronisława () i Wojciech Zybura; Stanisław Zybura; Bożena, Włodzimierz i syn Radosław Wojtczak;

+Izabela, Mieczysław, Halina, Rozalia, Jan Tokarscy;

+Sabina i Wincenty Pokorscy;

+Genowefa, Kazimierz, Alina, Stanisław Szadkowscy; Stanisław, Zofia, Bolesław Pasińscy;

+Jan, Marianna, Franciszek, Józef Matusiak; Feliks, Natalia Michalscy; Albina Matusiak, Aleksander Rzeźnik, Marianna Listwoń;

+Helena i Gabriel Wasińscy, Franciszek Kobus; Iwona i Waldemar Jesionowscy; zm. z rodz.: Kobusów, Wasińskich i Kazimierczaków

+Wiesław Rojewski; Janina, Józef, Paweł, Miłosz Kopczyk;

+Bożena i Wiesław Czarneccy;

+Izabela i Lucjan Bednarek; Zofia i Jan Fercikowscy;

+Lech Trzaskowski, Feliksa () i Stanisław Kubica; dziadków Grzegory i Kubica oraz za zm. z tych rodzin;

+Jan i Marianna Woźniak;

+Henryk Bałazy, Henryk Lewandowski, Grzegorz Bałazy, Eugeniusz i Anna Siuda;

+zm. z rodz.: Czekalskich, Gajosów, Wojciechowskich, Kuźmińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

+Jadwiga Orzechowska, Stanisława () i Kazimierz Andrzejewscy;

+Kazimierz Pietrzak; Władysława i Władysław Domaniewscy;

+Michalina, Władysław, Kazimierz Wieczorkowscy, Maria, Walenty Moszczyńscy; Dawid, Irena, Andrzej Tomczak; Stanisława () Ryszard Sobotniccy, Marianna, Karol Modrzejewscy;

+Jan Szumiński; Aniela i Henryk Trzaskowscy;

+Helena i Roman Orzechowscy;

+Anna i Edward Ulikowscy; Marianna i Edward Jaciubek; zm. z rodz. Bielskich i Melków;

+Maria, Stefan, Stanisław i Władysława () Radzik;

+Janina Norowska;

+Helena i Stanisław Pawlak; Genowefa i Tadeusz Romańscy, Urszula zyczkowska, Wiesław Wasilewski oraz Bogusia Kucharczyk;

+Mieczysława () i Tadeusz Podrażka;

+Stefan Bloch; Stanisława () i Wojciech Bloch; Marianna i Józef Wolińscy;

+Janina i Jan Szeląg; Grzegorz Szeląg; Sabina i Stanisław Jędrzejewscy; Krystyna Korkus;

+Ryszard Zawadzki;

+Teresa, Zenon, Marian Michalscy, zm. z rodz. Michalskich; Wiktor Matusiak i jego rodzice;

+Czesław Kostrzewa i zm. z rodz. Kostrzewa; Cecylia i Feliks Wypych oraz zm. z rodz. Wypych;

+Adam Zieliński, Jan Olejniczak, Bronisława () i Andrzej Lelińscy;

+Jerzy Pietrzak; Henryk, Jerzy, Leokadia Matynka oraz za zm. z rodz.: Pietrzaków, Matynków, Bińkowskich, Żegockich i Żmijewskich;

+Krystyna i Józef Poliwko; Marianna i Franciszek Wasiak;

+rodzice Genowefa i Zygmunt Siuda; Piotr Jaros z rodziną; Marian Sokołowski oraz dziadków Siuda i Dutkiewicz;

+Wiesława () i Mieczysław Stańczak; Stanisław i Zofia Głowaccy;

+Zygmunt i Janina Józwiak;

+Marianna i Zygmunt Warszawscy; Ireneusz Bogulski; Aniela i Teofil Szydłowscy;

+Wiesław, Genowefa, Józef Cybulscy; Janina i Józef Ryźlak;

+Julianna, Bolesław, Józef Pietrzak; Irena, Eugeniusz Łuczak; Mieczysława Trzaskowska i Teresa Katarzyńska;

+Henryk, Zofia, Adam Kuśmirek; Maria, Mieczysław Roze; Krzysztof, Alina, Wacław, Stanisława (), Feliks Wiewiórscy;

+Zofia Rutkowska, Andrzej Głuchowski, Ryszard Stasiak, dziadków: Rutkowskich, Głuchowskich oraz Maria Sroczyńska;

+Kazimiera i Andrzej Obidowscy;

+Marianna i Stefan Koralewscy; Teresa, Stanisław i Sławomir Reis;

+ Alina Wardzińska, Jan Kabowy, Maria, Bolesław, Roman, Anna, Feliks, Augustyn Marciszewscy; Bronisława (), Władysław, Włodzimierz Sochaccy; Stanisława (), Antoni, Helena Hutter, Mariusz Zabłocki, Julia Smolin, Czesław Wardziński;

+Edward Sobczak; rodzice: Irena i Józef, brat Henryk oraz dziadków Pietrzaków;

+Anna i Mieczysław Wojtczak oraz zm. z rodz.: Wojtczaków i Moraczewskich;

+Marianna, Irena, Michał, Jan Burzyński oraz Jerzy Dzięgielewski

+Zygmunt i Genowefa, Bogdan i Zbigniew Bartniakowie, Piotr Augustowski, zmarłych z rodzin: Bartniaków i Augustowskich; Kazimierz i Kazimiera () Michalscy, zmarłych z rodziny Michalskich i Mikołajczyków; ks. Jan Latoń, ks. Józef Kordek, ks.  Michel Samson, br. Hubert, dusze w czyśćcu cierpiące ….

+ Jerzy Pietrzak, Henryk, Leokadia, Jerzy Matynka, za zm. z rodz. Pietrzaków, Matynków, Bińkowskich, Żmijewskich i Żegockich;

+Józef, Kazimiera () Majtczak oraz zm. z rodziny;

 

+Jerzy Kazimierz Przygodzki; rodzice: Irena i Eugeniusz;

 

+ Adam Żołnowski, Anna i Piotr Żołnowscy; Zofia, Adam i Stanisław Gralak;

 

+Salomea i Stefan Wieczorkowscy i bliskich krewnych; Jan i Marianna Maj i zm. z rodz.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….