Dokumenty Kościoła:

Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego /KKK 1661/.

Dokumenty:

 1. Aktualne świadectwo chrztu św., na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)
 2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
 3. Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 3 m-ce)
 4. Dowód osobisty
 5. W przypadku gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu uzyskania pozwolenia na ślub poza parafią.
 6. Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego
 7. Świadectwo szkolne z wpisem o katechizacji
 8. W terminie późniejszym przedstawiają:
  – Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii
  – Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

Poradnia Życia Rodzinnego
Małgorzata Sztokfisz
tel. 609 61 89 90