Dokumenty Kościoła:

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”. KKK 1213

Chrzest jest pierwszym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli jest najważniejszym elementem, etapem drogi chrześcijanina. Bez niego nie można przejść do następnych znaków sakramentalnych. Stąd chrzest jest konieczny do zbawienia. Co więcej, „Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1257).

Terminy Chrztu:

  • dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 tygodnie przed udzieleniem sakramentu
  • z zasady druga niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 12:00 a także w Bożego Narodzenie lub Wielkanoc
  • niedziela chrztu do uzgodnienia w kancelarii parafialnej
  • (oprócz I niedzieli miesiąca)

Dokumenty:

Chrzest dziecka zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w kancelarii parafialnej, okazując wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
  • świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeśli zawarli je poza parafią)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  • w przypadku gdy rodzice nie mieszkają na terenie parafii, zgoda na chrzest wydana przez Proboszcza parafii zamieszkania