Pismo Święte:

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli przyjąć Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali więc na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 14-17)

Dokumenty:

  • metryka chrztu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety

Termin:

Podamy we właściwym czasie po uzgodnieniu z ks. bpem

Bierzmowanie przyjmują uczniowie klas: III gimnazjum oraz VIII. 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie do sakramentu Ks. Adam Izdebski SAC