Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele Katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Co tydzień gromadzimy się na spotkaniach wspólnotowych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia.

 

 

Łączy nas chrzest w Duchu Świętym, podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Poprzez formację ewangelizatorów pragniemy umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

Jako wspólnota pragniemy skupiać katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, młodzież i studentów, kleryków, braci i siostry konsekrowane oraz księży – w jedyną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Mamy wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Chcemy tworzyć duchowe przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz Misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2,3,5).

Wspólnota narodziła się w 2010 roku, dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Założycielem kutnowskiej grupy był ks. Łukasz Żaba SAC.

Obecnie pasterzem Wspólnoty jest ks. Kazimierz Radzik SAC.